Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Kavel kopen 

Kempisch Tehuis zorgt voor woonmogelijkheden. Dit betekent ook dat wij in ons aanbod kavels te koop kunnen hebben.

Kempisch Tehuis verkoopt binnenkort een aantal sociale bouwplaatsen in Zonhoven.

Contacteer ons voor meer informatie .

Op de volgende pagina’s proberen we u zoveel mogelijk informatie te geven over uw rechten en plichten bij de aankoop van een kavel. We doen dit aan de hand van antwoorden op veel gestelde vragen
 

1. Welke plichten heb ik als koper van een kavel? 

  • de woning die u bouwt moet winddicht zijn binnen vier jaar na aankoop;
  • u moet de woning gedurende tien jaar persoonlijk bewonen en mag de kavel gedurende deze termijn niet verkopen en er geen zakelijk recht op afstaan;
  • het volume van de woning mag niet groter zijn dan toegestaan. De maximale norm wordt opgenomen in de verkoopakte of in de verkavelingsvoorschriften. De koper bezorgt de verkoper een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning binnen de twee maanden na de goedkeuring ervan.

2. Binnen welke termijn moet ik beginnen met bouwen? 

De woning moet winddicht zijn binnen de vier jaar na aankoop van de kavel. Indien de bouwwerken niet werden opgestart binnen deze termijn, wordt de verkoopovereenkomst ontbonden. Indien de werkzaamheden reeds werden opgestart, maar uw woning nog niet winddicht is, moet u vanaf het vijfde jaar na aankoop een schadevergoeding betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Het bedrag van deze schadevergoeding wordt vastgelegd in de verkoopakte. 

3. Mag ik mijn woning verkopen of verhuren? 

Neen, u mag uw woning niet verkopen of verhuren. U heeft zich ertoe verbonden de woning gedurende 10 jaar persoonlijk te bewonen. Indien u uw woning binnen deze periode wenst te verkopen, moet u een schadevergoeding betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Het bedrag van deze schadevergoeding wordt opgenomen in de verkoopakte.

4. Wat gebeurt er met de woning als ik zou scheiden? 

Indien u of uw ex-partner na de scheiding de woning blijft bewonen, loopt de bewoningstermijn gewoon verder, ook in geval van wettige of feitelijke samenwoning.
 

5. Ben ik volledig eigenaar van de grond? 

Ja, u bent volledig eigenaar van de grond.
 

6. Wat gebeurt er met mijn woning als ik overlijd? 

Uw erfgenamen erven de woning met bijhorende grond in volle eigendom.
 

7. Waar kan ik terecht voor een lening? 

U kan niet lenen bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Zij kan u wel informeren over de instanties die sociale leningen aanbieden. Uiteraard kan u ook bij uw bank terecht.